עו"ד דורון לוי - עדכונים ומידע על מיסוי בינלאומי

עורך דין דורון לוי: ההגדרה מרכז החיים בהקשר תשלום מס

עורך דין דורון לוי מיסוי

ההגדרה החדשה שימרה אפוא את מבחן "מרכז החיים" שנהג לפני כן לפי הפסיקה,  וקיבעה אותו כמבחן מוביל בגוף הפקודה.      בשל  כך קבע בית המשפט העליון בעניין גונן,  כי כאשר באים  אנו לקבוע את מקום תושבותו של נישום לפי הדין הקודם, בהחלט ניתן להיעזר  באמות המידה שנקבעו בהגדרה החדשה לתושבותו של היחיד. כמו כן, […]

עורך דין דורון לוי: האתגר הניצב בפני המיסוי הבינלאומי

עו"ד דורון לוי - מיסוי בינלאומי

למעלה מיובל שנים, למן כינונה כמדינה עצמאית, החזיקה ישראל ב"שיטת המס הטריטוריאלית", ופרסה את רשת המס שלה, ככלל, רק על הכנסות שהופקו בתחומיה, בין אם על ידי תושביה ובין אם על ידי תושבי חוץ. מעט לאחר תחילתו של המילניום השלישי, בינואר 2003, ביצעה ישראל רפורמה יסודית בשיטת המס שלה – היא זנחה את המיסוי הטריטוריאלי […]

מיסוי "בינלאומי" – היש חיה כזו? | עו"ד דורון לוי

עו"ד דורון לוי - מיסוי בינלאומי

כותרתו של ספר זה עלולה להטעות. המונח "מיסוי בינלאומי" (International Taxation) מרמז כביכול על קיומו של גוף בינלאומי – אולי על-לאומי – הפורס את רשת המסים שלו על עסקאות המבוצעות בזירה הגלובלית, על ידי נישומים התושבים במדינות ריבוניות שונות. אם נשפוט לפי שלב התפתחותו הנוכחי של התחום, תיאור זה רחוק מן המציאות. רק מדינות ריבוניות, […]

נגישות