עו"ד דורון לוי - עדכונים ומידע על מיסוי בינלאומי
עו"ד דורון לוי - מיסוי בינלאומי

עורך דין דורון לוי: האתגר הניצב בפני המיסוי הבינלאומי

למעלה מיובל שנים, למן כינונה כמדינה עצמאית, החזיקה ישראל ב"שיטת המס הטריטוריאלית", ופרסה את רשת המס שלה, ככלל, רק על הכנסות שהופקו בתחומיה, בין אם על ידי תושביה ובין אם על ידי תושבי חוץ. מעט לאחר תחילתו של המילניום השלישי, בינואר 2003, ביצעה ישראל רפורמה יסודית בשיטת המס שלה – היא זנחה את המיסוי הטריטוריאלי ועברה ל"שיטת המס הפרסונלית". למן אותו היום, תושבי ישראל ממוסים על כלל הכנסותיהם, בין אם הופקו בישראל ובין אם הופקו מחוצה לה. תושבי חוץ, לעומת זאת, עדיין ממוסים על הכנסות שהפיקו בתחומי ישראל.

ישראל ראתה מעבר זה מן השיטה הטריטוריאלית לשיטה הפרסונלית כמתיישב עם "הפעילות הרב לאומית הנובעת מהגלובליזציה של הכלכלה העולמית ומניידות ההון ". "שיטה זו," קבעה ועדת הרפורמה בהתייחס לשיטה הפרסונלית, "נהוגה כיום בחלק גדול ממדינות העולם," והיא "תואמת את שיטת חלוקת זכויות המיסוי המקובלת בין המדינות השונות בעולם, ואת היסוד עליו בנויות טיוטות אמנות המודל של ארגון ה- OECD והאו"ם".

* קטע מתוך הספר "מיסוי בינלאומי – הדין בישראל". מחברים: עו"ד דורון לוי, רו"ח איתן אסנפי.

נגישות