עו"ד דורון לוי - עדכונים ומידע על מיסוי בינלאומי
עו"ד דורון לוי - גלובס

עו"ד דורון לוי בגלובס: השינויים המוצעים בחוק ההסדרים בתחום המס

בראיון שפורסם בגלובס סקר עו"ד דורון לוי, שותף בכיר במשרד עמית, פולק, מטלון ושות', את השינויים המוצעים בחוק ההסדרים בתחום המיסוי: "מוצע לקבוע מגבלה על החזקת מזומן מעל סכום של 200,000 שקל, כך שייקבע כי החזקת כסף מזומן, הן על ידי היחיד והן על ידי עוסק, בסכום הגבוה מסכום זה תהווה עבירה פלילית המחייבת בקנס בשיעור 30% מהסכום העולה על 200,000 שקל או בקנס מנהלי כפי שייקבע בהמשך וזאת, למעט עוסק שהסכום התקבל אצלו עד שבעה ימי עסקים".

עו"ד לוי הוסיף: "עוד מוצע לקבוע הוראות מעבר שיאפשרו לדווח לרשות המיסים על סכומי מזומן המוחזקים באופן לגיטימי, ולהפחיתם במהלך השנים, כך שבכל שנה תותר החזקתו של סכום הנמוך ב-72,000 שקל מהסכום שדווח בשנה שקדמה לה. זאת על מנת שלא ליצור הפללה של מי שהחזיק מזומנים כדין ערב התחילה (לפני שהחוק נכנס לתוקף) ולא עלה בידו להפקידו".

נגישות