עו"ד דורון לוי - עדכונים ומידע על מיסוי בינלאומי
עו"ד דורון לוי - מיסוי בינלאומי

מיסוי "בינלאומי" – היש חיה כזו? | עו"ד דורון לוי

כותרתו של ספר זה עלולה להטעות. המונח "מיסוי בינלאומי" (International Taxation) מרמז כביכול על קיומו של גוף בינלאומי – אולי על-לאומי – הפורס את רשת המסים שלו על עסקאות המבוצעות בזירה הגלובלית, על ידי נישומים התושבים במדינות ריבוניות שונות. אם נשפוט לפי שלב התפתחותו הנוכחי של התחום, תיאור זה רחוק מן המציאות. רק מדינות ריבוניות, או שלוחות פוליטיות שלהן, מטילות מסים. מיסוי "בינלאומי", כמערכת שלמה וסגורה הנהנית מעדיפות נורמטיבית ביחס לחוקי המס המדינתיים – אינו קיים. המונח "מיסוי בינלאומי" מכוון אפוא בעיקר לעיסוקה של שיטת מס לאומית היבטים בינלאומיים של עסקאות חוצות-גבולות.

על זו הדרך, תחום התמחותו של מומחה מס צרפתי השולף כרטיס ביקור שמתנוססת עליו תווית המעידה על מומחיות ב"מיסוי בינלאומי", אינו זהה על פי רוב לזה של מומחה מס ברזילאי שעל כרטיס הביקור שלו מופיע בדיוק אותו תואר. מומחיותו של כל אחד מהם מתמקדת בעיקר באופן שבו שיטת המס המקומית במדינתו מסתגלת לסביבה הכלכלית הגלובלית. אכן, ספר זה – נצמיד לו את הכותרת אשר נצמיד – עוסק בעיקר במיסוי ישראלי; אלא שהוא מתייחס להוראות העוסקות בפעילות כלכלית או מסחרית עם אספקטים בינלאומיים.

* קטע מתוך הספר "מיסוי בינלאומי – הדין בישראל". מחברים: עו"ד דורון לוי, רו"ח איתן אסנפי.

נגישות